Тест охотника

ВЕСТНИК ОХОТНИКА И РЫБОЛОВА - украинский иллюстрированный рекламно-информационный независимый журнал об охоте, рыбалке, охотничьем хозяйстве, оружии, боеприпасах, снаряжении и собаководстве.

«Феникс» - все для охоты, спорта и безопасности

 

 

 

Использование материалов сайта,     только с разрешения администрации
mail@ohota-ribalka.com.ua

Сайт для охотников и рыболовов

 

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАКАЗ 11.10.2011 № 745

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
11.10.2011  № 745
 
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
31 січня 2012 р. 
за № 159/20472
Про затвердження Змін до наказу МВС від 21.08.98 № 622
Відповідно до Законів України „Про захист персональних даних”„Про доступ до публічної інформації”„Про міліцію”Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 383, постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.92 № 576 „Про затвердження Положення про дозвільну систему” та з метою приведення нормативно-правового акта МВС України у відповідність до законодавстваНАКАЗУЮ:
1. Унести до наказу МВС від 21.08.98 № 622 “Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.10.98 за № 637/3077 (далі - Наказ), такі зміни:
1.1. У преамбулі слова та цифри “Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 17 жовтня 2000 року № 1138 "Про Положення про Міністерство внутрішніх справ України” замінити словами та цифрами “Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 383”.
1.2. Пункт 1 після слів “холодної зброї” доповнити словами “пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів”.
1.3. У тексті абревіатуру “ДГБ” замінити абревіатурою “ДПП”.
1.4. У пункті 2:
абзац перший викласти у такій редакції:
“2. Структурні підрозділи апарату МВС України відповідають:”;
у абзаці третьому підпункту 2.5 слова “які підлягають захисту голографічними елементами,” виключити;
в абзаці другому підпункту 2.6 слова та цифри “у відповідності з вимогами пунктів 4.8.6.7 - 4.8.6.8.5 Інструкції, затвердженої наказом МВС України № 485-92 року” виключити;
в абзаці першому підпункту 2.8 абревіатуру “ДДАІ” замінити абревіатурою “УДАІ”.
1.5. У пункті 3:
абзац перший викласти у такій редакції:
“3. Начальникам ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті:”;
у підпункті 3.8:
перше речення після слів “пневматичної та холодної зброї” доповнити словами “пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії”;
друге речення викласти в такій редакції: “Про такі надзвичайні події інформувати ДПП МВС України негайно, а висновки службових розслідувань за цими фактами направляти в триденний строк”.
1.6. У додатку до Наказу:
1.6.1. Підпункт 2.1 пункту 2 доповнити новим підпунктом 2.1.4 такого змісту:
“2.1.4. Нагородної (короткоствольної воєнних зразків) -”.
1.6.2. Пункт 8 викласти в такій редакції:
“8. Суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність відповідно до ліцензій, виданих МВС України:
8.1. Діяльності, пов’язаної з виробництвом, ремонтом та торгівлею вогнепальною зброєю, -
8.2. Діяльності, пов’язаної з виробництвом спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажем, -
8.3. Діяльності, пов’язаної з наданням послуг стрільбищами невійськового призначення та функціонуванням мисливських стендів, -
8.4. Діяльності, пов’язаної з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами, - ”.
1.6.3. Пункт 17 доповнити новим підпунктом 17.12 такого змісту:
“17.12. Стаття 1956 - ”.
1.6.4. Абревіатуру “ УАСМ (ВАСМ)” замінити абревіатурою “УПП (ВПП)”.
2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС від 21.08.98 № 622, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.10.98 за № 637/3077 (із змінами), що додаються.
3. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях організувати вивчення вимог цього наказу працівниками підпорядкованих органів та підрозділів.
4. Департаменту профілактики правопорушень (Петровський В.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Попкова С.Є.
6. Цей наказ надіслати за належністю.
7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр 
генерал-полковник міліції
А.В. Могильов

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ МВС України 
11.10.2011  № 745
 
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
31 січня 2012 р. 
за № 159/20472
1. Розділи І та ІІ викласти у такій редакції:
“І. Завдання органів внутрішніх справ із здійснення дозвільної системи
1. Загальні положення
1.1. Відповідно до Закону України “Про міліцію”Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 383, рішення МВС України з питань здійснення дозвільної системи є обов'язковими для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій і громадян.
1.2. МВС України роботу щодо здійснення дозвільної системи організовує через свої структурні підрозділи профілактики правопорушень (управління дозвільної системи, ліцензування та державного охоронного нагляду Департаменту профілактики правопорушень МВС України (далі - УДСЛ та ДОН ДПП МВС України), управління (відділи) профілактики правопорушень головних управлінь, управлінь (далі - УПП (ВПП) ГУМВС, УМВС), УМВС на транспорті (лінійні управління, відділи), старших інспекторів, інспекторів дозвільної системи, а також дільничних інспекторів міліції в районних, районних в містах, міських управліннях органів внутрішніх справ (далі - міськрайоргани).
1.3. Основними завданнями органів внутрішніх справ є запобігання порушенням порядку виготовлення, придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення та використання вогнепальної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 мм та швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду (далі - пневматична зброя) і холодної зброї (арбалети, мисливські ножі тощо (далі - холодна зброя)), пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії (далі - пристрої), та зазначених патронів, бойових припасів до зброї, вибухових матеріалів і речовин, попередження випадків їх втрати, крадіжок, використання не за призначенням та з протиправною метою.
1.4. Контроль за дотриманням посадовими особами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та громадянами правил дозвільної системи органи внутрішніх справ здійснюють шляхом обстеження таких об’єктів, погодження укладення трудових договорів на виконання робіт, пов’язаних з виготовленням, придбанням, зберіганням, обліком, охороною, перевезенням і використанням спеціально визначених предметів і матеріалів, проведення профілактичних заходів щодо попередження та припинення порушень правил дозвільної системи, а також притягнення осіб, що вчинили правопорушення, до відповідальності в порядку, встановленому законом.
1.5. Прийом громадян, представників підприємств, установ та організацій в органах внутрішніх справ здійснюється відповідно до встановленого порядку не менше трьох разів на тиждень - у робочі дні та в один із вихідних днів. Прийом громадян та представників підприємств, установ, організацій реєструється в книзі обліку прийому громадян, представників підприємств, установ, організацій з питань дозвільної системи (додаток 1).
1.6. Уся діяльність органів внутрішніх справ щодо здійснення дозвільної системи ґрунтується на суворому дотриманні Конституції України та інших нормативно-правових актів.
2. Видача дозволів на придбання, зберігання, перевезення і використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, холодної зброї, пристроїв та зазначених патронів, пневматичної зброї, вибухових матеріалів і речовин, відкриття і функціонування об'єктів дозвільної системи
2.1. Здійснюючи дозвільну систему, органи внутрішніх справ відповідно до законодавства України видають міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям дозволи на придбання, зберігання, перевезення й використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї; пристроїв та патронів до них; вибухових матеріалів і речовин; на відкриття та функціонування сховищ, складів і баз, де вони зберігаються, стрілецьких тирів і стрільбищ, мисливсько-спортивних стендів, а також підприємств і майстерень з  виготовлення і ремонту вогнепальної та холодної зброї, піротехнічних майстерень, пунктів вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування, магазинів, в яких здійснюється продаж зброї та бойових припасів до неї; громадянам - дозволи на придбання, зберігання та носіння вогнепальної мисливської, холодної, пневматичної зброї, пристроїв.
2.2. Бланки дозволів (додатки 2 - 8, 43) повинні зберігатися в підрозділах дозвільної системи у місцях, що виключають доступ до них сторонніх осіб.
Бланк дозволу на право зберігання та носіння зброї виготовляється відповідно до форм, визначених у додатку 5 або додатку 43, на вибір заявника.
Строк дії дозволів:
на виготовлення, зберігання та використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття та функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система,  які видаються на ім'я керівників підприємств, установ і організацій, а також громадянам, - 3 роки;
на придбання та перевезення цих предметів, матеріалів і речовин - до 3 місяців;
на придбання вибухових матеріалів - до 6 місяців.
2.3. Дозволи видаються:
2.3.1. Департаментом профілактики правопорушень МВС України (далі - ДПП МВС України) на:
право придбання, перевезення вогнепальної, пневматичної, холодної зброї та бойових припасів до зброї, вибухових матеріалів і речовин міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, а також іноземним суб’єктам господарювання на підставі міжнародних договорів України;
придбання в Україні та перевезення (за 5 днів до перевезення) вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, бойових припасів до зброї, пристроїв та зазначених патронів іноземцями за погодженням з іноземними дипломатичними представництвами країн, громадянами яких вони є, перевезення ними вогнепальної зброї, бойових припасів до неї та холодної зброї в Україну для участі у змаганнях здійснюються за клопотанням міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України, а з метою полювання - на конкретно визначений уповноваженим на це органом термін;
відкриття та функціонування стрілецьких тирів і стрільбищ, мисливсько-спортивних стендів, пунктів вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування;
право перевезення нагородної зброї та патронів до неї громадянами України;
зберігання нагородної зброї.
ДПП МВС можуть видаватися всі види дозволів, передбачені законодавством, в тому числі цією Інструкцією.
2.3.2. УПП (ВПП) ГУМВС, УМВС на:
відкриття та функціонування сховищ, складів, де зберігаються вибухові матеріали і речовини, піротехнічних майстерень, стрілецьких тирів і стрільбищ, мисливсько-спортивних стендів, а також підприємств і майстерень по виготовленню і ремонту вогнепальної та холодної зброї, магазинів, у яких здійснюється продаж зброї та бойових припасів до неї;
право перевезення мисливської вогнепальної зброї, пневматичної, холодної зброї та бойових припасів до неї громадянами України;
придбання, зберігання та носіння мисливської нарізної, гладкоствольної, пневматичної, холодної зброї та бойових припасів до неї, пристроїв та патронів до них громадянами України;
придбання та зберігання відомчої вогнепальної, пневматичної, холодної зброї та бойових припасів до неї, пристроїв та зазначених патронів підприємствами, установами та організаціями.
2.3.3. Міськрайоргани внутрішніх справ на:
придбання і перевезення вибухових матеріалів і речовин;
носіння і перевезення відомчої вогнепальної, пневматичної, холодної зброї та бойових припасів до неї;
придбання, зберігання і носіння громадянами України мисливської гладкоствольної, пневматичної, холодної зброї та бойових припасів до неї.
2.4. Органи внутрішніх справ на транспорті у межах своєї компетенції видають дозволи на відкриття та функціонування об’єктів, що ними обслуговуються, а також на придбання, зберігання, носіння, перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, а також вибухових матеріалів, речовин, які зберігаються на цих об'єктах.
2.5. Залежно від виду дозволів, що видаються, вони підписуються відповідно керівником МВС України та його заступниками, начальником ДПП МВС України та його заступниками, начальником управління дозвільної системи, ліцензування та державного охоронного нагляду ДПП МВС, начальником ГУМВС, УМВС, начальником УПП (ВПП) ГУМВС, УМВС та начальником відділу дозвільної системи УПП (ВПП) ГУМВС, УМВС, а в міськрайорганах - начальниками або їх заступниками і скріплюються гербовою печаткою органів внутрішніх справ.
2.6. Дозволи на придбання, зберігання та носіння мисливської нарізної, нагородної вогнепальної зброї громадянами підписуються Міністром внутрішніх справ України, його першим заступником та заступниками, начальником ДПП МВС, його заступниками, начальником управління дозвільної системи, ліцензування та державного охоронного нагляду ДПП МВС, начальником ГУМВС, УМВС, начальником УПП (ВПП) ГУМВС, УМВС.
2.7. Оформлений відповідний дозвіл видається керівникам підприємств, установ, організацій, а також громадянам після пред’явлення документа, що посвідчує особу. У загонах воєнізованої охорони (далі - ВОХОР) видача дозволів на зберігання відомчої зброї здійснюється на ім’я командирів, начальників команд або окремих підрозділів.
2.8. Видача дозволів громадянам на придбання, зберігання та носіння зброї здійснюється після проведеного з ними вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею, її застосування та використання, що здійснюється у пунктах вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування після здачі заліку та отримання довідки про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування (додаток 40).
До складу комісій з приймання заліків обов’язково входять працівники дозвільної системи.
Справи про видачу, продовження, припинення дії та анулювання дозволів на право відкриття та функціонування пунктів вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування ведуть ДПП МВС України, ГУМВС, УМВС.
Підставою для видачі дозволу на право відкриття та функціонування пункту вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування є заява суб’єкта господарської діяльності, що подається за територіальною належністю до ГУМВС, УМВС, у якій зазначаються: найменування суб’єкта господарської діяльності, код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів, місце і дата реєстрації, місцезнаходження, прізвище, ініціали керівника, службовий телефон, а також мета звернення.
До заяви додаються:
відомості про наявність матеріальної бази для проведення навчання;
відомості про осіб, які відповідають за відкриття та функціонування пункту вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування, проводять навчання та мають доступ до зброї, яка буде використовуватися (використовується) в пункті, охороняють пункт (особові листки з обліку кадрів);
медичні довідки встановленого зразка для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи (далі - медична довідка), службовий телефон, номер та дата наказу про призначення;
відомості про місце проведення практичних стрільб;
інформація про наявність зброї та дозвіл на її зберігання за умови зберігання та використання зброї на цьому об'єкті;
платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.
ГУМВС, УМВС, до якого надійшла зазначена заява, приймає її до провадження і перевіряє подані документи (наявність підписів, печаток, штампів тощо).
Документи за наслідками такої перевірки та висновок про можливість видачі дозволу на право відкриття та функціонування пункту вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування, затверджений керівником УПП (ВПП) ГУМВС, УМВС, протягом місяця з дня подання заяви про видачу такого дозволу, надсилаються до ДПП МВС України для подальшого провадження.
ДПП МВС України, протягом місяця з дня надходження документів, перевіряє їх, після чого готує висновок про видачу дозволу або відмову в його видачі. Висновок затверджується начальником ДПП МВС України або його заступниками. У разі відмови у видачі дозволу в листі на адресу ГУМВС, УМВС зазначаються підстави такої відмови та повертається плата за оформлення документів, пов’язаних з видачею дозволу.
2.9. Продовження терміну дії дозволу на право відкриття та функціонування пункту вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування здійснюється в порядку, передбаченому для його видачі. При цьому документи, які були подані при отриманні дозволу і є дійсними, повторно не подаються.
2.10. Громадяни України повинні в установленому законодавством порядку укласти договір страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї (далі - договір страхування).
2.11. Дозволи на відкриття та функціонування стрілецьких тирів і стрільбищ, мисливсько-спортивних стендів, а також підприємств і майстерень по виготовленню і ремонту вогнепальної та холодної зброї, піротехнічних майстерень, магазинів, в яких здійснюється продаж зброї та бойових припасів до неї, видаються відповідно до пункту 11.4 глави 11 розділу ІІ цієї Інструкції.
Приміщення стрілецького тиру повинно відповідати вимогам ДБН В.2.2-13-2003 „Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди” та мати пункт вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування.
При цьому до стрілецьких тирів і стрільбищ, мисливсько-спортивних стендів, а також підприємств і майстерень з виготовлення і ремонту вогнепальної та холодної зброї, піротехнічних майстерень, магазинів, у яких здійснюється продаж зброї та бойових припасів до неї, для оформлення зазначеного дозволу висуваються вимоги, визначені пунктом 2.8 глави 2 цього розділу та пунктом 11.4 глави 11 розділу ІІ цієї Інструкції.
3. Контроль за об'єктами дозвільної системи
3.1. Об'єкти дозвільної системи інспекторами дозвільної системи та дільничними інспекторами міліції обстежуються щокварталу, а об'єкти, де зберігається велика кількість зброї (20 чи більше одиниць), і базові склади вибухових матеріалів і речовин - щомісяця. При цьому обстеження складів з вибуховими матеріалами і речовинами проводиться за участю посадових осіб Державної служби охорони при МВС України (далі - ДСО МВС України), вибухотехнічних підрозділів Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та органів державного пожежного нагляду (за згодою).
3.2. Керівники органів внутрішніх справ повинні не менше одного разу на рік особисто брати участь у перевірці об'єктів дозвільної системи.
3.3. На підприємствах, в установах і організаціях, де виготовляються, ремонтуються, зберігаються та використовуються предмети, матеріали і речовини, на які поширюється дозвільна система, перевіряються:
наявність відповідних дозволів на виготовлення, ремонт, придбання, зберігання, охорону, перевезення та використання підконтрольних предметів, матеріалів і речовин, відкриття та функціонування підприємств, майстерень та лабораторій (також відповідних паспортів на бази, сховища, склади вибухових матеріалів, піротехнічні майстерні тощо); строк дії цих документів; погодження укладання трудових договорів на виконання робіт, пов’язаних з виготовленням, придбанням, зберіганням, обліком, охороною, перевезенням і використанням спеціально визначених предметів, матеріалів і речовин; дотримання пропускного режиму;
облік підконтрольних предметів, матеріалів і речовин, порядок видачі, приймання зброї, бойових припасів до неї, пристроїв та зазначених патронів, вибухових матеріалів і речовин; їх списання після використання, повернення в місця постійного зберігання; правильність ведення відповідної службової документації;
придатність приміщень, в яких розміщені об'єкти дозвільної системи, до зберігання зброї, бойових припасів до неї, пристроїв та зазначених патронів, вибухових матеріалів і речовин, а саме: міцність дверей, стін, стелі, підлоги, металевих сейфів, шаф, надійність замків, справність охоронної протипожежної сигналізації;
стан технічного устаткування (складів, баз, сховищ); наявність охорони, постових вишок, блок-постів, сторожових собак, засобів пожежогасіння, зв'язку з найближчими постами охорони і органами внутрішніх справ;
стан охорони об’єктів, укомплектованість особовим складом, придатність його для охорони об'єктів та знання своїх посадових обов'язків,  тривалість збору за сигналом "Тривога", порядок зміни і підміни, відповідність розміщення сил дислокації постів, а також планів оборони цих об'єктів в органах внутрішніх справ та проведення навчання з відпрацюванням взаємодії всіх видів нарядів;
обладнання та технічний стан транспорту, що здійснює перевезення предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна система.
3.4. На всіх об'єктах дозвільної системи обов'язково перевіряється організація внутрішнього контролю за схоронністю предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна система.
3.5. У разі виявлення під час обстеження об'єктів дозвільної системи порушень складаються відповідні акти (додатки 9, 10), в яких докладно описується суть виявлених недоліків, указується строк їх усунення. Один примірник акта залишається на об'єкті дозвільної системи, а другий після доповіді керівнику органу внутрішніх справ підшивається до облікової справи на цей об'єкт.
У разі виявлення під час перевірки порушень порядку виготовлення, ремонту, придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення і використання спеціально визначених предметів, матеріалів і речовин, відкриття та функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, особи, які допустили порушення, притягаються до відповідальності в порядку, встановленому законами України.
3.6. Якщо на об'єкті під час обстеження не виявлені порушення, складається рапорт на ім'я начальника органу внутрішніх справ, у якому вказуються дата перевірки, найменування об'єкта та результати перевірки.
3.7. Акти і рапорти про перевірки об'єктів дозвільної системи доповідаються керівнику органу внутрішніх справ, який приймає відповідні рішення щодо проведеної перевірки, після чого вони підшиваються до облікових справ на ці об'єкти.
4. Права органів внутрішніх справ у разі виявлення порушень правил дозвільної системи
Згідно з пунктом 22 статті 11 Закону України “Про міліцію” органам внутрішніх справ надано право:
анулювати виданий підприємству, установі й організації дозвіл на придбання, зберігання і використання зброї, бойових припасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів і речовин при невиконанні встановлених правил користування і поводження з ними або при недоцільності їх подальшого зберігання, вилучати при необхідності зазначені предмети, опечатувати склади, бази й сховища, закривати стрілецькі тири і стенди, зброєремонтні та піротехнічні підприємства, магазини, що торгують зброєю і боєприпасами, до усунення порушень відповідних правил;
анулювати дозволи на придбання, зберігання і носіння зброї, пристроїв та боєприпасів, видані громадянам, які зловживають спиртними напоями, вживають наркотичні засоби без призначення лікаря, інші одурманюючі засоби, хворіють на психічні захворювання, та в інших випадках, передбачених законодавством;
оглядати за участю адміністрації підприємств, установ, організацій приміщення, де знаходяться зброя, боєприпаси, вибухові матеріали, з метою перевірки додержання правил поводження з ними;
оглядати зброю, пристрої та боєприпаси, що знаходяться у громадян, а також місця їх зберігання;
анулювати дозволи на придбання, зберігання та носіння зброї та бойових припасів, пристроїв та зазначених патронів, видані громадянам, у випадках, передбачених у пункті 5.1 глави 5 цього розділу. Після анулювання дозволу на зберігання та носіння зброї та бойових припасів, пристрою та зазначених патронів власник зобов’язаний здати зброю чи пристрій, бойові припаси до них до органу внутрішніх справ та прийняти рішення щодо подальшого її переоформлення чи реалізації (пункт 12.21 глави 12 розділу ІІ цієї Інструкції). У разі незгоди власника з рішенням органу внутрішніх справ про анулювання зазначеного дозволу матеріали передаються до суду для вирішення питання щодо примусового вилучення зброї, пристроїв. При цьому відповідна інформація вноситься до Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ (далі - ІІПС ОВС);
давати керівникам підприємств, установ, організацій обов'язкові для них письмові приписи щодо усунення порушень правил виготовлення, придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення і використання предметів, матеріалів і
речовин, відкриття та функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система.
5. Погодження укладання трудових договорів на виконання робіт, пов'язаних з виготовленням, ремонтом, придбанням, зберіганням, обліком, охороною, перевезенням і використанням предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна система
5.1. Надання керівникам підприємств, установ, організацій згоди на укладення трудових договорів на виконання робіт, пов'язаних з виготовленням, ремонтом, придбанням, зберіганням, обліком, охороною, перевезенням і використанням предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна система, здійснюється після перевірки таких осіб працівниками органів внутрішніх справ за територією обслуговування (місця проживання таких осіб) на підставі листів керівників цих підприємств, установ, організацій, які з цією метою подають до органів внутрішніх справ необхідні дані (список осіб із зазначенням їхніх прізвищ, імен та по батькові, дати і місця народження і проживання, відомостей щодо попередньої трудової діяльності; медичні довідки; довідки про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування).
Органи внутрішніх справ не мають права давати згоду керівникам підприємств, установ, організацій на укладення трудових договорів на виконання таких робіт, а також видавати дозволи на придбання, зберігання та носіння вогнепальної, пневматичної чи холодної зброї, бойових припасів, пристроїв та зазначених патронів громадянам у разі:
наявності в особи медичних протипоказань до виконання вказаних функціональних обов'язків та володіння зброєю;
наявності даних про систематичне (два чи більше разів) порушення такою особою громадського порядку, зловживання спиртними напоями, вживання наркотичних речовин без призначення лікаря, інших одурманюючих засобів, скоєння насильства в сім’ї, що підтверджується документально;
пред'явлення такій особі обвинувачення у вчиненні злочину;
наявності в особи судимості за злочин, яка не погашена або не знята в установленому порядку;
відсутності довідки про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування.
5.2. У разі наявності обставин, що перешкоджають одержанню згоди на укладення трудових договорів на виконання робіт, пов'язаних з виготовленням, ремонтом, придбанням, зберіганням, обліком, охороною, перевезенням і використанням предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна система, орган внутрішніх справ у письмовій формі в місячний строк із дня надходження матеріалів повідомляє про це керівників цих підприємств, установ, організацій.
6. Облік предметів, матеріалів і речовин, підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система (об'єктів дозвільної системи)
6.1. Облік предметів, матеріалів і речовин, підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, здійснюється в книзі обліку об'єктів дозвільної системи, які перебувають під контролем (додаток 11).
6.2. На кожний об'єкт дозвільної системи заводиться облікова справа, якій присвоюється реєстраційний номер. Облікові справи на об'єкти, які знаходяться на одному підприємстві, в установі, організації, ведуться окремо.
6.3. Облікова справа на об'єкт дозвільної системи складається із двох розділів:
у першому містяться матеріали, які стали підставою для відкриття об'єкта: листування, пов'язане з одержанням дозволів на виготовлення, ремонт, придбання, зберігання, перевезення, використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття та функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, корінці цих дозволів, платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції, копії актів перевірок або рапортів;
у другому - списки особового складу охорони, дані про осіб, які виконують роботи, пов'язані з виготовленням, ремонтом, зберіганням, придбанням, обліком, охороною, перевезенням і використанням предметів, матеріалів і речовин, матеріали перевірки зазначених осіб, дислокації постів охорони, довідки про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування тощо.
6.4. Облікові справи постійно зберігаються у працівників дозвільної системи. У разі ліквідації об'єкта дозвільної системи облікова справа здається в архів, а при передачі цього об'єкта під контроль іншому органу внутрішніх справ пересилається останньому.
6.5. УПП (ВПП) ГУМВС, УМВС щодо кожного органу внутрішніх справ ведуть контрольно-наглядові справи.
6.6. Контрольно-наглядові справи містять дані про працівників, які здійснюють дозвільну систему; списки об'єктів дозвільної системи із зазначенням їхньої належності, кількості в них зброї, бойових припасів до неї, звітні дані, доповідні записки про результати роботи органу внутрішніх справ щодо здійснення дозвільної системи; матеріали перевірок.
7. Облік власників зброї, пристроїв
7.1. Облік власників мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної, пневматичної, а також холодної зброї, пристроїв здійснюється в книзі обліку власників мисливської вогнепальної, пневматичної зброї, а також холодної зброї (додаток 12). Відомості про наявність такої зброї у громадян заносяться в ІІПС ОВС.
7.2. На кожну особу, яка володіє вогнепальною мисливською, а також холодною, нагородною, пневматичною зброєю (крім відомчої зброї), пристроями, заводиться особова справа. Особові справи власників нарізної, нагородної вогнепальної зброї та пристроїв ведуться в УПП (ВПП) ГУМВС, УМВС, а на власників мисливської гладкоствольної, пневматичної та холодної зброї - у міськрайорганах внутрішніх справ.
7.3. Особова справа власника зброї містить такі документи:
заяву про видачу дозволу на право придбання, зберігання та носіння на кожну одиницю зброї окремо;
картку-заяву (додаток 13);
корінець дозволу на придбання зброї або копії інших документів, що засвідчують реєстрацію зброї в органах внутрішніх справ;
матеріали перевірки власника зброї, рапорт (додаток 14), інформацію про відсутність або наявність судимості, медичні довідки;
платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги;
довідку про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування.
7.4. Особові справи власників зброї зберігаються у працівника, який здійснює дозвільну систему, і для зручності користування розставляються в алфавітному порядку.
7.5. У чергових частинах міськрайорганів внутрішніх справ працівником, який здійснює дозвільну систему, ведеться картотека, у якій містяться картки обліку власника мисливської вогнепальної, пневматичної зброї, а також холодної зброї (додаток 15), яка використовується для перевірки осіб, затриманих за правопорушення, а також для інформування нарядів міліції. Працівниками чергової частини може вестися комп'ютерний облік власників зброї.
7.6. У разі зміни місця проживання власник зброї, пристрою у десятиденний строк повинен звернутися із заявою в довільній формі про постановку на облік в органі внутрішніх справ за новим місцем проживання.
Особова справа власника зброї за письмовим запитом міськрайоргану надсилається для взяття на облік в орган внутрішніх справ за новим місцем проживання, а зброя, пристрій знімаються з обліку, про що вноситься інформація до ІІПС ОВС.
У разі вилучення зброї у випадках, передбачених законодавством, добровільної її здачі в орган внутрішніх справ, продажу, смерті власника зброї особова справа здається в архів, про що в книзі обліку власників мисливської вогнепальної, пневматичної зброї, а також холодної зброї робиться відповідний запис, а також дані вносяться до ІІПС ОВС.
7.7. Контроль за зберіганням вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв, що належать громадянам, здійснюється органами внутрішніх справ відповідно до законодавства. Перевірка порядку зберігання зброї громадянами проводиться не рідше одного разу на рік. Про результати перевірки складається рапорт, який підшивається до особової справи власника зброї, пристрою. Вимоги працівників органів внутрішніх справ щодо забезпечення схоронності вогнепальної зброї та бойових припасів до неї, а також пневматичної, холодної зброї, пристроїв та зазначених патронів є обов'язковими для її власників.
7.8. Облікові справи на об'єкти дозвільної системи, контрольно-наглядові справи на органи внутрішніх справ, особові справи власників мисливської вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв, журнали обліку об'єктів дозвільної системи обліковуються і зберігаються в порядку, встановленому для документів службового користування.
II. Придбання, зберігання, облік, охорона, перевезення і використання зброї та бойових припасів, пристроїв та зазначених патронів
8. Види зброї, щодо якої здійснюється дозвільна система
8.1. Дозвільна система, що здійснюється органами внутрішніх справ, поширюється на бойову нарізну воєнних зразків зброю або виготовлену за спеціальним замовленням, охолощену, навчальну, несучасну стрілецьку, спортивну, мисливську нарізну і гладкоствольну вогнепальну зброю, бойові припаси до цих видів зброї, пневматичну зброю, пристрої та зазначені патрони, холодну зброю, що належать підприємствам, установам, організаціям та громадянам.
8.2. Вогнепальною вважається зброя, у якій снаряд (куля, шрот тощо) приводиться в рух миттєвим звільненням хімічної енергії заряду (пороху або іншої пальної суміші).
8.3. До бойової нарізної вогнепальної зброї належить зброя воєнних зразків або виготовлена на спеціальне замовлення (пістолети, револьвери, гвинтівки, карабіни, автомати, кулемети тощо).
8.4. До несучасної стрілецької зброї належить вогнепальна і холодна зброя, знята з озброєння армії та виробництва або яка існує в одиничних екземплярах, а також зазначена зброя, виготовлена спеціально для виставок (експонування) в одиничних екземплярах.
8.5. До охолощеної зброї належить зброя воєнних зразків, спеціально пристосована до стрільби холостими зарядами, з якої неможливо зробити постріл бойовим зарядом.
8.6. До навчальної вогнепальної зброї належить нарізна вогнепальна зброя воєнних зразків (пістолети, револьвери, гвинтівки, карабіни, автомати, кулемети тощо), мисливська вогнепальна зброя, приведена на заводах-виготовлювачах чи в майстернях з ремонту зброї до стану, що виключає можливість здійснення пострілу без спеціальних ремонтних робіт.
8.7. До спортивної зброї належить вогнепальна (пістолети, револьвери, гвинтівки, гладкоствольні рушниці), пневматична, холодна зброя, що відповідає стандартам (правилам) міжнародних чи національних спортивних федерацій, призначена для проведення спортивних змагань та підготовки спортсменів і виконання ними відповідних нормативів.
8.8. До мисливської вогнепальної зброї належать мисливські карабіни, гладкоствольні рушниці, гладкоствольні рушниці із свердловиною "парадокс" з нарізами 100 - 140 мм на початку або у кінці ствола, мисливські рушниці з свердловиною "сюпра", комбіновані рушниці, що мають нарівні з гладкими і нарізні стволи, та мисливські малокаліберні гвинтівки. Довжина стволів гладкоствольних рушниць та мисливської нарізної зброї повинна бути не менше 450 мм, а загальна довжина зброї - не менше 800 мм.
8.9. До бойових припасів належать патрони до нарізної вогнепальної зброї різних калібрів, а також заряджені патрони для гладкоствольних мисливських рушниць, мисливський порох і капсулі.
8.10. До пневматичної зброї належать пістолети, револьвери, гвинтівки калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, в яких снаряд (куля) приводиться в рух за рахунок стиснених газів.
8.11. До холодної зброї належать пристрої та предмети, конструктивно призначені для ураження живої чи іншої цілі за допомогою м'язової сили людини чи механічного пристрою (може бути холодною ручною і холодною метальною).
8.12. До пристроїв належать такі пістолети і револьвери вітчизняного виробництва, які конструктивно призначені тільки для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії і технічно не придатні для стрільби бойовими патронами. При цьому їхня конструкція має забезпечувати неможливість взаємозаміни основних частин бойової і спортивної вогнепальної зброї, унеможливлює здійснення пострілів в автоматичному режимі чергами.
До зазначених патронів належать патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, призначені для відстрілу їх тільки пристроями вітчизняного виробництва і допущені в установленому порядку до використання.
8.13. Порядок придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення і використання зброї та бойових припасів до неї в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах, організаціях і господарських об'єднаннях регламентується відповідними інструкціями, узгодженими з МВС України.
9. Придбання зброї і бойових припасів до неї міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями і громадянами
9.1. Вогнепальна, пневматична та холодна зброя і бойові припаси до неї, пристрої та зазначені патрони міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Національним банком України, підприємствами, установами, організаціями і громадянами можуть придбаватися для:
озброєння особового складу охорони, а також окремих осіб, яким за родом служби законом дозволено носіння вогнепальної зброї, пневматичної та холодної зброї, пристроїв та зазначених патронів;
науково-дослідних потреб;
навчальних потреб (забезпечення допризовної військової і спеціальної підготовки);
спортивних потреб;
промислового та любительського полювання;
захисту життя, здоров'я та майна громадян;
використання на зйомках кінофільмів, у сценічних постановках, циркових виставах;
експонування в музеях та виставках;
колекціонування.
9.2. Дозволи на придбання, зберігання та носіння зброї, пристроїв та зазначених патронів для вказаних потреб видаються тільки за наявності законодавчого або іншого нормативно-правового акта про надання права працівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Національного банку України, підприємств, установ і організацій, громадянам користуватися нею при виконанні службових обов'язків, мати у власності лише після вивчення ними матеріальної частини зброї, правил поводження з нею, її застосування та використання, що здійснюється у пунктах вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування після здачі заліку та отримання довідки про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування.
При цьому на роботу, пов'язану з використанням зброї при виконанні службових обов'язків, приймаються особи, які досягли 21-річного віку.
9.3. Спортивна зброя (пістолети, револьвери, гвинтівки, гладкоствольні рушниці), мисливська нарізна і гладкоствольна, пневматична і холодна зброя, бойові припаси до неї, пристрої та зазначені патрони купуються на заводах-виготовлювачах або у суб’єктів господарювання, які мають ліцензію МВС України на здійснення господарської діяльності, пов’язаної з торгівлею вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, за дозволами на придбання, виданими органами внутрішніх справ.
9.4. ВОХОР озброюється карабінами, пістолетами та револьверами за нормами зброї і бойових припасів до неї, що передбачаються для їх озброєння і особового складу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Озброєння її іншими видами вогнепальної зброї (автоматами тощо) допускається тільки за погодженням із МВС України.
9.5. Цивільна охорона озброюється гладкоствольною вогнепальною або пневматичною зброєю. За погодженням з МВС України, ГУМВС, УМВС допускається озброєння такої охорони і нарізною вогнепальною зброєю за умови суворого дотримання встановлених вимог щодо її зберігання та застосування.
Про вид охорони, кількість працівників, наявної зброї і бойових припасів до неї складаються відомості про наявність вогнепальної зброї і бойових припасів (додаток 16).
9.6. Кількість і вид вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, пристроїв, необхідних для озброєння працівників, які використовуються ними в процесі виконання покладених на них обов’язків, залежно від характеру здійснюваної охоронної діяльності, штатної чисельності зазначених працівників встановлюються керівниками міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та Національного банку України за погодженням з МВС України згідно з нормами зброї і боєприпасів до неї, що передбачаються для озброєння воєнізованої охорони і особового складу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (додаток 17).
9.7. У навчальних закладах дозволено зберігати навчальну вогнепальну зброю, що приведена на заводах-виготовлювачах чи в майстернях з ремонту зброї в стан, який виключає можливість здійснення пострілу без спеціальних ремонтних робіт.
9.8. Навчальна вогнепальна зброя повинна мати:
сегментний виріз на казенній частині ствола знизу і ПК-41 - зверху;
наскрізний проріз на початку каналу ствола з виходом його в ділянку патронника завширшки 4 мм і завдовжки в АК та РКК - 48 мм, СКС - 38 мм,   ПК - 41 - 51 мм, РПД - 48 мм, ДК та ДКТ - 65 мм, СГД - 60 мм, КК-52 мм, у карабінів зразка 1938 і 1944 років - 57 мм;
спиляний бойок у всіх зразках зброї;
спиляні курок (АК, РКК, АКТ, СКС, СГД) чи стояк затворної рами (РКД) у місці удару по ударнику;
вмонтований обмежувач ствола у ствольній коробці (ПК-41, ДК, ДКМ, КК), який перешкоджає встановленню ствола від бойової зброї на навчальну;
проточку на казенній частині ствола (ПК-41, ДК, ДКМ, КК) для входження обмежувача ствола, що виступає, усередину ствольної коробки;
наскрізні поздовжні пази в передній частині ствола зверху та в кришці ствольної коробки.
На військових кафедрах навчальних закладів ІІІ та IV рівнів акредитації зберігається нарізна зброя воєнних зразків, що приведена на заводах-виготовлювачах чи в майстернях з ремонту зброї в стан, який виключає можливість здійснення пострілу без спеціальних ремонтних робіт.
9.9. Навчальними закладами вогнепальна зброя і бойові припаси отримуються за наявності дозволу на придбання, який видається органом внутрішніх справ.
9.10. У сценічних постановках і циркових виставах використовується бутафорська зброя або охолощена вогнепальна зброя. Для захисту артистів від нападу хижих звірів під час циркових вистав застосовується короткоствольна вогнепальна зброя воєнних зразків.
9.11. Вогнепальна зброя, що використовується кіностудіями для кінозйомок, має бути приведена на заводах-виготовлювачах чи в майстернях з ремонту зброї у стан, придатний для стрільби тільки холостими патронами,  що підтверджується відповідною довідкою. Умови зберігання і використання такої зброї під час зйомок письмово погоджуються керівником знімальної групи з територіальним органом внутрішніх справ.
9.12. Для експонування в музеях та на виставках міномети, артилерійські гармати, танки, літаки з навчальним стрілецьким озброєнням відпускаються Міністерством оборони України, військовим округом (оперативним командуванням) без дозволу органу внутрішніх справ. Інша зброя може бути придбана виключно за дозволом на придбання зброї, який видає орган внутрішніх справ.
Забороняється використовувати для експонування в музеях і на виставках зброю, знайдену в місцях минулих боїв, подаровану або передану громадянами, яка не зареєстрована в органах внутрішніх справ.
Державні музеї для отримання дозволу на придбання зброї одночасно з письмовим зверненням до УДПП МВС надають копію договору дарування  зброї, завірену в установленому законодавством порядку.
Придбання державними музеями колекцій зброї і бойових припасів до неї у фізичних та юридичних осіб здійснюється за письмовим зверненням музею та за погодженням з органами внутрішніх справ.
9.13. Вогнепальна зброя, що надходить до державних музеїв, перед експонуванням її власниками подається до майстерень з ремонту зброї, де вона має бути перероблена до стану, що виключає можливість здійснення пострілу без спеціальних ремонтних робіт, шляхом:
просвердлення відтулини діаметром не менше 5 мм у казенній частині зброї без ушкоджень написів і тавра;
вилучення чи спилення бойка.
Набої до стрілецької зброї експонуються в музеях тільки в розрядженому стані (без пороху).
9.14. Підставою для видачі органом внутрішніх справ дозволу на придбання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв та зазначених патронів і бойових припасів підприємствам, установам, організаціям є:
заява керівника підприємства, установи, організації, у якій зазначаються кількість зброї і бойових припасів, що купуються, номер та термін дії дозволу на право відкриття та функціонування об'єкта;
акт про придатність приміщення, де зберігатимуться зброя та бойові припаси, що складається комісією, до складу якої входять представники органу внутрішніх справ, органу державного пожежного нагляду та підприємства, установи, організації;
наказ керівника підприємства, установи, організації про призначення особи, відповідальної за придбання зброї і бойових припасів, медична довідка, копія договору страхування, довідка про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування;
платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.
9.15. Суб’єкт господарювання, діяльність якого пов’язана з функціонуванням стрілецьких тирів, має право на користування та зберігання зброї (крім зброї військових зразків, що знаходяться на озброєнні), яка відповідає стандартам (правилам) міжнародних чи національних спортивних федерацій, несучасної стрілецької зброї, мисливської зброї, пістолетів та револьверів для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії.

 

Rambler's Top100 Rated by MyTOP HUNFI TOP100

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ-
            пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ (пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ), пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ (пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ)
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ VVV.RU .::пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅЛ‹ :: Top 100 ::.
Locations of visitors to this page

????????? ?? ?????????

  

 

 

 Славянский Портал Сварга

greenleaf.kiev.ua